VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku" / 7th International Students' Scientific Conference "The Sound Ambiguity"