IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” dobiegła końca. Tegoroczną edycję naszych badawczych rozważań wypełniło 28 referatów poruszających tematykę związaną z barwą, systemami dźwiękowymi, semiotyką muzyczną, praktyką wykonawczą, muzyką polską, operą i teatrem oraz filozofią i psychologią muzyki.

Dziękujemy uczestnikom konferencji oraz wszystkim gościom za obecność.

Mamy nadzieję w przyszłości spotkać się podczas kolejnej edycji wydarzenia.

Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 


Już coraz mniej czasu dzieli nas od IV Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „Wieloznaczność dźwięku”. Podczas tegorocznej edycji będziemy gościć w murach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ponad trzydziestu młodych badaczy z różnych stron naszego kraju i zagranicy.

Nasze „dźwiękowe” rozważania wzbogacą następujące wydarzenia specjalne:

  • Wykład Dr. Piotra Klimka – W poszukiwaniu metafory i znaku. Rzecz o funkcji muzyki w teatrze (26.04, godz. 9.30, Sala Kameralna)
  • STUDENCKI KONCERT KOMPOZYTORSKI (27.04, godz. 19.00, Sala Teatralna)
  • Wykład Dr. Wojciecha Błażejczyka – Wykorzystanie zużytych przedmiotów jako źródła dźwięku w „live electronics” (28.04, godz. 10.00, Sala Kameralna)

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie okazją do wielu muzycznych przemyśleń i pozwoli wciąż na nowo odkrywać wieloznaczność dźwięku.

Do zobaczenia we Wrocławiu!


Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową Wieloznaczność dźwięku, która odbędzie się w dniach 26 – 27 kwietnia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor prof. Grzegorz Kurzyński.

Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Wieloznaczność dźwięku. Jej poprzednie edycje spotkały się z zainteresowaniem wielu młodych badaczy z Polski i z zagranicy. W bieżącym roku akademickim chcemy ponownie podjąć dyskusję na temat istoty dźwięku – zjawiska, któremu w dalszym ciągu towarzyszą liczne pytania. Wieloznaczność dźwięku pozostaje hasłem przewodnim naszego spotkania, a związane z nią zagadnienia pragniemy zgłębić kompleksowo, uwzględniając nie tylko artystyczny i muzyczny wymiar dźwięku, ale również jego aspekty związane z językiem, kulturą, techniką, akustyką czy psychologią. Ze względu na interdyscyplinarny charakter naszego projektu naukowego, adresujemy go zarówno do studentów teorii muzyki, muzykologii, jak i adeptów innych dyscyplin akademickich, którym bliska jest wspomniana tematyka. W tak szerokim gronie postaramy się wspólnie odpowiedzieć na różne pytania, takie jak na przykład: Co możemy nazwać dźwiękiem? Co stanowi o jego istocie? Czy może on coś wyrażać? Czy możliwe jest zapisanie muzyki? Jak interpretować dźwięk? Jak wpływa on na człowieka?

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie później niż do 10  lutego 2017 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kolo1@amuz.wroc.pl. Regulamin Konferencji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.amuz.wroc.pl oraz ambiguity.amuz.wroc.pl.

Informujemy, że czas wystąpienia referenta nie powinien przekroczyć 20 minut. Referat może zostać wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Planowane wydarzenie naukowe przeznaczone jest dla osób realizujących studia I, II lub III stopnia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania o dopuszczeniu do czynnego udziału w konferencji na podstawie oceny abstraktów. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne ze zgodą na publikację nadesłanego abstraktu, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, na stronie ambiguity.amuz.wroc.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje. Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji niedrogich noclegów w sąsiedztwie Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Konferencji towarzyszyć będzie, co stało się już tradycją, koncert prezentujący twórczość młodych wrocławskich kompozytorów, a także, związany ze współczesnymi technikami komponowania, wykład dra Wojciecha Błażejczyka. Kolejnym ciekawym wydarzeniem będzie spektakl w wykonaniu studentów PWST we Wrocławiu, który poprzedzi wykład dra Piotra Klimka dotyczący muzyki teatralnej.

Wyrażamy nadzieję, że tematyka konferencji okaże się inspirująca dla studentów teorii muzyki, muzykologii, a także innych dyscyplin akademickich. Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się również do integracji studenckiego środowiska naukowego i artystycznego.