pobraneI edycja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wieloznaczność dźwięku” odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2014 roku, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wydarzenieto stało się doskonałą platformą do wymiany myśli i osiągnięć naukowych młodych badaczy nie tylko z polskich, ale również zagranicznych ośrodków akademickich – m. in. z Belgii, Wielkiej Brytanii i Słowenii.  Przez dwa dni dyskutowaliśmy o wieloznaczności otaczającego nas brzmienia, a także braliśmy udział w szeregu wydarzeń towarzyszących. W przerwach między inspirującymi sesjami naukowymi uczestnicy Konferencji mieli możliwość obejrzenia jubileuszowej wystawy„65 lat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz ekspozycję pt. „Marta Ptaszyńska – kompozytorka, perkusistka, pedagog”. 24 kwietnia 2014 r., w ramach Konferencji, odbył się koncert prezentujący twórczość młodych wrocławskich kompozytorów. Utwory wykonali studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Wydarzenia konferencyjne zostały objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dr. hab. Krystiana Kiełba. Projekt został współfinansowany przez Gminę Wrocław, a patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Fundacja Meakultura, „Presto”, Akademickie Radio LUZ Polskie Centrum Informacji Muzycznej, „Glissando”, dlastudenta.pl.

Więcej informacji na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu