12986416_1125000640883694_199446041_oIII edycja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Wieloznaczność dźwięku to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2014 roku przez Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, podczas którego gościliśmy przedstawicieli niemal wszystkich uczelni muzycznych w Polsce, a także młodych badaczy z Wielkiej Brytanii, Słowenii, Bułgarii, Belgii, Czech, Irlandii, Austrii, Australii i Turcji. Po raz kolejny wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. dr. hab. Krystiana Kiełba.

Podczas nadchodzącej edycji, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia b.r. po raz kolejny spróbujemy odpowiedzieć na pytania związane z istotą jednego z najbliższych nam zjawisk – dźwięku. Interdyscyplinarny charakter naszego przedsięwzięcia pozwala na ujęcie brzmienia w szerokim kontekście – nie tylko w obrębie sztuki muzycznej, ale również w języku, kulturze, otaczającej nas audiosferze, a także naukach ścisłych i naukach społecznych.

III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Wieloznaczność dźwięku to nie tylko szereg interesujących paneli naukowych, ale również projekt wzbogacony o liczne wydarzenia specjalne, m.in: wykład dr Amelii Golemy dotyczący wybranych zagadnień związanych z psychologią muzyki, Studencki Koncert kompozytorski prezentujący dzieła najmłodszych twórców wrocławskich, a także słuchowa gra terenowa związana z tematyką „wieloznaczności dźwięku” powstała przy konsultacji z dr. Michałem Mocem – twórcą Festiwalu mYear.