plakat

prog1 prog2 prog3 prog4


PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ!!!

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na tegoroczną edycję konferencji Wieloznaczność dźwięku został przedłużony do 17.03.

Czekamy!


Koło Naukowo–Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na V Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową Wieloznaczność dźwięku, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor prof. Grzegorz Kurzyński.

Przed nami kolejna odsłona Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Wieloznaczność dźwięku. Jej poprzednie edycje spotkały się z zainteresowaniem wielu młodych badaczy z Polski i z zagranicy. W bieżącym roku akademickim chcemy ponownie podjąć dyskusję na temat istoty dźwięku – zjawiska, któremu w dalszym ciągu towarzyszą liczne pytania. Wieloznaczność dźwięku pozostaje hasłem przewodnim naszego spotkania. Pragniemy przyjrzeć się aspektom związanym z językiem, kulturą, techniką, akustyką czy psychologią, uwzględniając również problematykę muzyki użytkowej, w tym muzyki filmowej i teatralnej.  Ze względu na interdyscyplinarny charakter naszego projektu naukowego, adresujemy go zarówno do studentów teorii muzyki, muzykologii, jak i adeptów innych dyscyplin akademickich, którym bliska jest wspomniana tematyka. W tak szerokim gronie postaramy się wspólnie odpowiedzieć na różne pytania, takie jak na przykład: Co możemy nazwać dźwiękiem? Co stanowi o jego istocie? Czy może on coś wyrażać? Czy możliwe jest zapisanie muzyki? Jak interpretować dźwięk? Jak wpływa on na człowieka?

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem referatu w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – nie później niż do 10 marca 2018 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: ambiguity2018@amuz.wroc.pl. Ze względu na międzynarodowy charakter naszego wydarzenia, warunkiem uczestnictwa jest sporządzenie prezentacji multimedialnej w języku angielskim. Regulamin Konferencji oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.amuz.wroc.pl oraz ambiguity.amuz.wroc.pl.

Udział czynny w konferencji jest płatny i wynosi 50 zł. Udział bierny jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o formach udziału w wydarzeniu oraz o płatnościach zostały umieszczone w Regulaminie dostępnym na stronie Konferencji ambiguity.amuz.wroc.pl. Koszty związane z przejazdem i zakwaterowaniem pokrywają uczestnicy lub delegujące ich instytucje. Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji niedrogich noclegów w sąsiedztwie Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Konferencji towarzyszyć będzie, co stało się już tradycją, koncert prezentujący twórczość młodych kompozytorów studiujących na wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Wyrażamy nadzieję, że tematyka konferencji okaże się inspirująca dla studentów teorii muzyki, muzykologii, a także innych dyscyplin akademickich. Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się również do integracji studenckiego środowiska naukowego i artystycznego.