Każda Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa dokumentowana jest poprzez publikacje prezentowanych referatów. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przyczynia się do utrwalania dorobku naukowego i artystycznego uczelni. Udostępnia czytelnikom wiedzę dotyczącą różnych dziedzin związanych z kulturą muzyczną. Oferta Wydawnictwa jest niezwykle różnorodna. Adresatami publikacji są zarówno osoby zajmujące się naukowo oraz zawodowo muzyką, jak i miłośnicy muzyki szukający możliwości pogłębienia swoich zainteresowań.

Poprzednie edycje Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej zaowocowały trzema publikacjami zawierającymi prace naukowe studentów biorących udział w konferencji:

sfishfis

pobrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.